Digitální TV v ČR v dalších čtyřech regionech

16.1.2009

V roce 2008 se česká televizní populace poprvé setkala s  vypínáním analogového vysílání ve větším měřítku. Analogové vysílání ČT 2 bylo vypnuto již na Českobudějovicku (konec září), Plzeňsku (včetně Sušicka), Ústecku (včetně Chebu a Chomutova), v Praze a Středočeském kraji (většinou k 30.10.2008). Vypínání analogového vysílání ČT 2 v těchto regionech předcházelo spouštění digitálního terestrického vysílání. Jak hodnotí domácnosti z těchto regionů přechod na digitální vysílání a jak vnímají proběhlé změny? Tyto výsledky přinesla druhá vlna výzkumu „Monitoring aktuální situace při přechodu terestrického vysílání na digitální vysílání“, který provádí agentura Mediaresearch ve spolupráci s agenturou STEM/MARK v souvislosti s realizací peoplemetrového měření (jehož zadavatelem je ATO). Názory a informace o domácnostech na Chomutovsku a Sušicku, kde změny proběhly později, budou součástí výstupů probíhající lednové vlny monitoringu.

V regionech, kde došlo k vypínání na konci října (Praha a Středočeský kraj, Chebsko, Plzeňsko a Ústecko), provedla v souvislosti s vypnutím analogového vysílání ČT 2 téměř polovina televizních domácností nějakou změnu. Dvě pětiny TV domácností si přístup k ČT 2  zajistily již dříve a desetina prozatím o ČT 2 přišla. Ve více než třetině případů řešily domácnosti tuto situaci zakoupením set top boxu či nové televize s digitálním příjmem. Ostatní TV domácnosti, které se rozhodly tuto změnu řešit, přešly na satelitní příjem (7 %), přeladily na jiný analogový přijímač (6 %) anebo přešly na kabelovou televizi (5 %) či IPTV (2 %). Z domácností, které o ČT 2 zatím přišly, jich 4 % plánuje přijímat digitální vysílání terestricky, 1 % přejde na satelitní vysílání a ostatní se bez ČT 2 obejdou.

 

Graf 1: Jaké změny jste v souvislosti s vypnutím analogového zemského ČT 2 provedli, nebo provedete, abyste si zajistili další příjem ČT 2?

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 11/2008

 

Byla informovanost domácností dostatečná?

Ve výše zmíněných regionech považují informovanost za poměrně dostatečnou téměř tři čtvrtiny domácností. Nejspokojenější, co se informovanosti týče, byly pražské domácnosti (43 % určitě ano), v ostatních krajích byla plná spokojenost na úrovni cca 35 %. Jako spíše dostatečnou považují informovanost především domácnosti na Plzeňsku (41 %), v ostatních krajích trochu méně (Praha a Střední Čechy 37 %, Ústecko 36 %) a více než čtvrtina domácností na Chebsku (28 %). Jako spíše či zcela nedostatečnou považovala informovanost více než desetina domácností z těchto regionů, především na Plzeňsku a Chebsku. Na Ústecku považovalo informovanost za nedostatečnou 9 % domácností a v Praze a Středočeském kraji 7 % domácností. Žádné změny v TV vysílání nezaznamenala více než pětina domácností v Chebském kraji. O něco méně domácností nezaregistrovalo žádné změny v Ústeckém kraji (16 %), dále pak v Plzeňském (13 %) a nejnižší podíl neinformovaných byl v Praze a Středočeském kraji (9 %) – viz graf na další straně.

 

Graf 2: Považujete informovanost o změnách v TV vysílání ve Vašem regionu za dostatečnou?

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 11/2008

 

Jak hodnotí lidé změny v TV vysílání v regionech, kde změny na podzim proběhly?

V domácnostech monitorovaných regionů (Českobudějovicko, Plzeňsko vč. Chebska, Praha a Středočeský kraj, Ústecko), ve kterých v posledním čtvrtletí proběhly v rámci digitalizace změny v TV vysílání, byly změny ve více než jedné třetině případů vítány a hodnoceny pozitivně. Pouze na Českobudějovicku, kde změna proběhla o měsíc dříve a s poměrně krátkým souběhem vysílání analogové ČT2 s digitálním terestrickým vysíláním (digitální vysílání bylo zapnuto měsíc před vypnutím analogového vysílání ČT), vnímá změny pozitivně necelá čtvrtina domácností. Pozitivní ale i negativní přínos vidí ve změnách 15 % domácností z těchto regionů, přičemž mezi regiony nejsou závažnější rozdíly. Neutrálně se k proběhlým změnám staví 29 % domácností. Tento postoj zastává třetina domácností na Českobudějovicku, necelá třetina v Praze a Středočeském kraji, 28 % domácností na Plzeňsku a více než čtvrtina domácností na Ústecku. Zcela negativně změny ve vysílání vnímá desetina domácností v těchto regionech, z nich nejvíce domácností na Českobudějovicku (17 %), méně než desetina domácností pak na Plzeňsku (9 %), v Praze a Středočeském kraji (8 %) a na Ústecku (7 %). Svůj názor nevyjádřilo necelé procento domácností.

 

Graf 3: Jaký je přínos proběhlých změn televizního vysílání ve Vašem regionu pro Vaši domácnost?

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 11/2008

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení