Životní styl? Málo sportu, více času na internetu.

10.3.2009

Výzkum životního stylu (LSS) jako exkluzivní kvantitativní výzkum kontinuálně realizovaný pro ATO na panelu TV metrových domácností dlouhodobě sleduje mediální, postojové a spotřební chování populace ČR. Pro rok 2008 byl významně aktualizován obsah výzkumu LSS tak, aby byly podchyceny nově vznikající trendy v mediální konzumaci. Celkem bylo dotazováno 1 458 domácností s 3 181 jednotlivci staršími 15ti let. Generaci dětí do 15ti let zkoumá výzkum LSS děti, jehož poslední výsledky byly publikovány v srpnu 2008.

 

Jak se mění naše mediální chování?

Ve výzkumu byly zjišťovány preference jednotlivých médií v různých situacích. Televizi si na prvním místě vybere většina lidí při potřebě napětí, pro zahnání nudy, pobavení nebo jako téma rozhovoru s přáteli. Zároveň hraje televize hlavní roli při získávání aktuálních informací. Nejslabší pozici má televize v oblasti vzdělávání, kde si nepříliš zřetelné první místo drží knihy (30 %) a co je zajímavé, internet dosahuje s televizí shodné četnosti odpovědí (27 %).

Rádio se profiluje zejména jako prostředek odpočinku (12 %), internet, kromě již zmíněného vzdělávání, je často uváděn jako nástroj získávání aktuálních informací (32 %). Video a DVD si více než pětina respondentů volí v případě potřeby napětí, pobavení se a poslechu hudby pro odpočinek (12 %), noviny jsou zase spíše zdrojem získání aktuálních informací (12 %).

 

Graf 1: Očekávání lidí od médií

Zdroj: LSS 2008 – Mediaresearch, ATO 2008 

Při výběru televizního pořadu se lidé nejvíce řídí přehledem z médií (66 %) a tím, že pořady přepínají a hledají, co je zaujme (63 %). V roce 2008 vzrostl ve srovnání s předešlým obdobím počet lidí, kteří sledují pořady podle jejich vysílacích časů (62 %). Deníky představují stále nejvíce preferovaný zdroj informací o TV programech, avšak internet zaznamenává ze všech médií největší nárůst. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu trendu používání internetu se dá předpokládat, že tento trend bude v nejbližších letech pokračovat.

V roce 2008 neměly přístup na internet už jen dvě pětiny osob starších 15ti let. Doma má přístup na internet 43 % dospělých osob. Lidé 15+ s přístupem na internet deklarují v průměru více než 6,5 hodiny na internetu týdně, tedy téměř hodinu denně strávenou online. Nejoblíbenější službou internetu je elektronická pošta (denně ji užívá 46 % uživatelů), specifickou činností je však Instant messaging, který využívá 43 % uživatelů alespoň někdy, ovšem pětina uživatelů tyto služby využívá denně.

 

Graf 2: Vývoj možnosti přístupu na internet

Zdroj: LSS 2008 – Mediaresearch, ATO 2008 

 

Sport ve volném čase od Čechů nečekejte

Nejfrekventovanějšími činnostmi, kterými lidé tráví volný čas, jsou četba novin a časopisů a poslech hudby. Poměrně vysoko se mezi dotazovanými činnostmi umístil i internet a zábava s počítačem, u těchto aktivit ovšem oproti ostatním existuje velmi početná skupina, která se jim nevěnuje vůbec (40 %), což je samozřejmě závislé na mediální vybavenosti domácností.

Poměrně vysoká část populace se podle výzkumu nevěnuje vůbec aktivnímu sportování (nikdy 39 %). Vysoké oblibě se naopak těší výlety a procházky, tři čtvrtiny lidí si na výlet či procházku najde čas alespoň jednou za měsíc, odpověď nikdy uvedla pouze 4 % respondentů.

 

Média v českých domácnostech

Dramatický nárůst vybavenosti pozorujeme již několik let po sobě u DVD přehrávače, vlastní jej již více než polovina domácností (54 %). Poměrně silný nárůst vybavenosti je zřetelný i u tiskárny k počítači (39 % domácností) a dále také pokračuje trend růstu u digitálních fotoaparátů (43 %). Počítač mladší tří let vlastní pětina domácností, u PC starších tří let je to více než čtvrtina. Téměř pětina domácností (18 %) uvádí také vybavenost notebookem (vč. firemního). Celkově, bez ohledu na stáří PC, je pak více než polovina (53 %) domácností vybavených osobním počítačem.

 

Graf 3: Mediální vybavenost (položky nad 25 %)

Zdroj: LSS 2008 – Mediaresearch, ATO 2008

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení