Polovina českých TV domácností může přijímat digitální televizní vysílání

1.4.2009

Kontinuální výzkum jako jeden z nejrozsáhlejších výzkumů českých domácností již 7 let průběžně mapuje podrobnou strukturu české televizní populace, její chování, televizní vybavenost a změny v oblasti příjmu televizního vysílání. Cílem výzkumu je především zjistit důležité charakteristiky domácností pro kontrolu a zajišťování reprezentativity vzorku domácností vybraných pro elektronické měření sledovanosti televize. Pro agenturu Mediaresearch tento výzkum provádí agentura Stem/Mark od roku 2001. Připravili jsme pro Vás výběr nejzajímavějších zjištění za rok 2008 a dále průřez některými výsledky za 7 let jeho trvání.

Významnými změnami v roce 2008, které se promítly a nadále ještě budou promítat do mediálního chování a vybavenosti domácností, bylo postupné vypínání analogového vysílání ČT2 na některých vysílačích v ČR, které však bylo dopředu kompenzováno spouštěním digitálního pozemního vysílání DVB-T. V roce 2008 proběhlo celkem 10 výzkumných vln, během kterých bylo dotazováno 9 220 domácností. Celkem bylo v rámci sedmi let Kontinuálního výzkumu dotázáno již 61 211 domácností.

 

Digitální vysílání v ČR v roce 2008

Podíl českých televizních domácností s možností příjmu alespoň některého z typů digitálního vysílání, které jsou v ČR k dispozici (digitálního vysílání terestrického (DVB‑T), satelitního (DVB-S), kabelového (DVB-C) a IP TV), stále roste. Na níže uvedeném grafu můžeme pozorovat výraznější nárůst v posledním čtvrtletí, kdy docházelo k výše zmíněnému spouštěním digitálního pozemního vysílání DVB-T v některých regionech. Obecně tak možnost příjmu digitálního vysílání, ve kterém jsou k dispozici také všechny hlavní české TV stanice (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, Nova, Nova Cinema a Prima), od září do listopadu vzrostla o 15 % a dosáhla 45 %. Po doplnění o lednová data letošního roku vidíme, že digitální televizní vysílání u nás může již přijímat více než polovina televizních domácností. Počet TV domácností deklarujících možnost příjmu digitálního vysílání terestricky se za poslední čtvrtletí loňského roku téměř zdvojnásobil a v listopadu 2008 dosáhl 22 %. Nárůst terestrického digitálního příjmu lze pozorovat i v lednových datech a tento trend lze vzhledem k digitalizaci a zejména k vypínání významných analogových vysílačů předpokládat i v následujícím období.

 

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Kontinuální výzkum 2008 + leden 2009, TV domácnosti

 

Vývoj vybavenosti TV technikou od roku 2001

Počet TV domácností zůstává v celém dosavadním průběhu výzkumu na stejné úrovni, za poslední rok se však opět mírně zvýšil počet televizorů v domácnostech. Celkově lze říct, že se zlepšují parametry televizorů. Zvyšuje se zejména počet domácností vlastnících televizor se stereofonním zvukem, od roku 2001 tento podíl vzrostl z 32,5 % na aktuálních 61,4 %. Do tohoto nárůstu se mimo jiné promítá rostoucí vybavenost TV domácností LCD a plazmovými televizory, u kterých je stereofonní zvuk samozřejmostí (Vybavenost LCD a plazmovým televizorem je dotazována od roku 2007). LCD televizory jsou oproti plazmám rozšířenější, v roce 2008 je průměrně vlastnilo 17,6 % TV domácností, zatímco u plazmových televizorů byl podíl domácností v průměru 2,6 %. Rostoucí trend možnosti příjmu teletextu, který v roce 2008 deklarovalo 81,3 % TV domácností, je opět spojen s nárůstem podílu novějších typů televizorů. Technický vývoj v této oblasti se odráží i ve vyšší vybavenosti DVD, naopak se stále snižuje počet domácností vybavených videem.

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Kontinuální výzkum 2008, TV domácnosti

 

Vývoj informovanosti o digitálním televizním vysílání od roku 2001

Povědomí o digitálním televizním vysílání se v průběhu let stále zlepšuje. V posledních dvou letech strmě narůstá podíl domácností, které mají alespoň přibližnou představu, co se pod tímto pojmem skrývá. Přitom zcela jasnou představu, co znamená pojem digitální televizní vysílání, mělo v roce 2008 29,0 % TV domácností a jejich podíl se tak od roku 2001 zvýšil více jak sedminásobně. Lehce mírnějším přesto významným tempem pak roste podíl domácností s přibližnou představou, o co se jedná (31,2 % v roce 2008). Pozitivní je zcela jistě fakt, že z necelých dvou pětin TV domácností v roce 2001, které nikdy o tomto pojmu neslyšely, se podíl do roku 2008 snížil na pouhých 3,1 %. Na rozšíření informovanosti se ve velké míře podílely především samotné televize. Podíl TV domácností, které o digitálním televizním vysílání slyšely, ale nevědí, co znamená, v průběhu posledních sedmi let kolísal kolem třiceti procent, ale v roce 2008 se výrazně snížil na 18,7 %. Tento pozitivní pokles je opět do značné míry způsoben dobrou informační základnou napříč všemi médii, které podávaly informace o spouštění digitálního televizního vysílání v ČR v širším měřítku a o problematice s tím spojené.

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Kontinuální výzkum 2008, TV domácnosti

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení