Peoplemetry Mediaresearch slaví 7. narozeniny

29.4.2009

Dnes 29. 4. 2009 uplynulo přesně 7 let od spuštění Projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR, který pro Asociaci televizních organizací (ATO) realizuje společnost Mediaresearch. Za dobu existence tohoto projektu došlo k mnoha změnám a zlepšením jeho parametrů, proto jsme k této příležitosti připravili krátký souhrn těch nejdůležitějších z nich. 

Projekt elektronického měření sledovanosti, které realizuje Mediaresearch, byl oficiálně spuštěn 29. 4. 2002. Jednalo se v pořadí o druhý peoplemetrový projekt v České republice (první prováděla společnost TNS od roku 1997). Tehdy „nový projekt“ přinesl zejména zdvojnásobení původního počtu měřených domácností na 1 333, začal poskytovat reportovaná data do 3 hodin po uzavření televizního dne (6-6 hod.) a s přesností na sekundy. Jako jeden z prvních na světě začal k jejich přenosu z měřených domácností využívat moderní GSM technologie. Důležitou součástí projektu se stal také Výzkum životního stylu, spotřebního a mediálního chování (LSS) na účastnících měření ve věku 15+.

V říjnu 2005 zadavatel (ATO) znovu vybral jako realizátora agenturu Mediaresearch pro období 2007-2012. Od začátku roku 2007 jsou data dodávána každý den včetně nedělí kromě státních svátků.

Změn doznal také Kontinuální výzkum zajišťující již 7 let reprezentativitu měřeného vzorku (panelu). Ten probíhá od roku 2007 na vyšším vzorku 9 000 domácností (dříve 6 000) a počet jeho vln se zvýšil na 10 ročně. Navýšení vzorku tak umožňuje lépe monitorovat změny v televizní populaci spojené především s příchodem digitálního vysílání a promítat je co nejrychleji do panelu domácností.

Do domácností se začaly postupně zavádět TVmetry 3. generace, a to až do 50 % domácností panelu. Nové TVmetry mají modernější design, skládají se z modulů dle typu domácnosti, využívají k přenosům dat technologii GPRS a jsou konfigurovatelné na dálku z centra. V roce 2007 proběhl pilotní průzkum s využitím první generace nové mobilní měřící technologie vyvíjené Mediaresearch (ReMark), v jehož rámci byly měřeny televizní i rozhlasové stanice.

Od 1. ledna 2008 byl měřený vzorek navýšen o dalších 500 domácností na 1 833. Toto zvětšení zajistí zejména větší přesnost pro analýzy sledovanosti speciálních skupin populace a nově vznikajících televizních stanic.

LSS je od roku 2008 doplněn o Výzkum životního stylu dětí ve věku 4-14 let (LSS děti).

V letošním roce bylo do projektu zahrnuto měření sledovanosti televize přes internetový protokol – IPTV.

V roce 2008 se česká televizní populace poprvé setkala s  vypínáním analogového vysílání ve větším měřítku. Společnost Mediaresearch proto začala ve spolupráci s agenturou STEM/MARK realizovat pro ATO výzkum „Monitoring aktuální situace při přechodu terestrického vysílání na digitální vysílání“, který začal doplňovat výše zmíněný Kontinuální výzkum. Cílem Monitoringu je zjišťovat povědomí a informovanost o změně, možné obavy a následnou reakci domácností v oblasti příjmu TV vysílání. Tyto informace jsou jak podkladem pro zajištění hladšího průběhu přechodu na digitální vysílání, tak vodítkem pro další vývoj Projektu a poskytování co nejkvalitnějších dat do budoucna.

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení