Volnému času českých dětí vládnou televize, počítač a zájmové kroužky

11.8.2009

Agentura MEDIARESEARCH realizovala na přelomu června a července netpanel omnibusový výzkum na reprezentativním vzorku dětí ve věku 4—14 let z internetových domácností ČR. Internetové domácnosti jsou domácnosti, kde se někdo nejméně jednou měsíčně připojuje odkudkoliv na internet.  Základní část výzkumu se věnovala mediálnímu a nemediálnímu chování dětí zahrnující vybavenost, volnočasové i mediální aktivity, počítačové dovednosti atd. V rozšiřující části jsme se dotazovali na aktivity dětí na internetu a další problematiku s nimi spojenou.

Mediální a technologická vybavenost dětí žijících v internetových domácnostech je značná. Knihovnu, televizi, CD a internet má doma k dispozici drtivá většina českých dětí. Naprostá většina dětí (94 %) z internetových domácností má vlastní pokoj nebo pokoj dohromady se sourozenci.  Mediální a technologické vybavení těchto pokojíčků je poměrně rozsáhlé. Většina dětí (80 %) má ve svém pokojíčku k dispozici knihovnu a více než polovina má k dispozici také přehrávač CD a rádio. Polovina dětí poslouchá hudbu na vlastním MP3 přehrávači či iPodu.  Televizi má ve svém pokojíčku necelá polovina českých dětí, video nebo DVD necelé dvě pětiny a PC s přístupem na internet třetina.

 

Graf  1: Které z těchto předmětů máš doma (ve svém pokoji) k dispozici?

Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH červen – červenec 2009, N = 424, 4—14 let

Vybavenost dětských pokojíčků je silně ovlivněna věkem dětí. Starší děti mají své pokojíčky mediálně vybaveny podstatně lépe. Vlastní mobilní telefon má nadpoloviční většina dětí z internetových domácností (28 % malých dětí 4–9 let a 85 % starších dětí 10–14 let).

 

Volný čas dětí je dnes do značné míry organizován.

Starší děti jsou organizovány více než mladší. Necelá třetina dětí (4–14 let) chodí do zájmových kroužků nebo sportovních oddílů nejméně třikrát týdně, přitom pouze 15 % starších dětí (10–14 let) nechodí do žádného kroužku ani do žádného oddílu. Třetina dětí v internetových domácnostech se učí alespoň hodinu denně, přičemž více času učením stráví dívky a starší děti.

 

Mediální aktivity dětí – televize vs. počítač

Mezi nejčastější mediální činnosti dětí z internetových domácností patří stále sledování televize. Téměř všechny děti (97 %) sledují televizi denně nebo alespoň několikrát týdně. Tři čtvrtiny malých dětí (4–9 let) sledují několikrát týdně i DVD či video a u starších dětí (9–14) je to tento podíl přibližně nadpoloviční. Více času stráví sledováním TV děti, které mají v pokojíčku svou vlastní televizi.

Rádio poslouchá denně pětina dětí (4–14 let) a více než dvě pětiny dětí jej poslouchají několikrát týdně. Projevuje se i skutečnost, že se jedná o internetové domácnosti, rádio na internetu si alespoň jednou měsíčně poslechne pětina dětí. Téměř polovina dětí však poslouchá několikrát týdně jinou hudbu než v rádiu, čemuž odpovídá i vybavení přehrávači CD a mp3.

 

Graf 2: Jak často se věnuješ následujícím aktivitám?

Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH červen – červenec 2009, N = 424, 4–14 let

Práce na počítači a internetu jsou hned po sledování televize nejčastějšími mediálními činnostmi dětí (4–14 let) z internetových domácností. Naprostá většina dětí (97 %) má univerzální přístup k internetu z domova. Více než polovina dětí má také přístup ve škole a necelá polovina přistupuje na internet i na jiných místech.

Celkem dvě pětiny dětí jsou na internetu nebo počítači denně. Frekvence návštěvy internetu i činností na počítači silně roste s věkem dětí, 83 % starších dětí (10–14 let) je na internetu několikrát týdně. Nejvíce času tráví na internetu děti s dobrými počítačovými a internetovými dovednostmi. Stejně jako u televize platí, že děti, které mají počítač s připojením ve svém pokoji, tráví na internetu více času.

Zdaleka nejpopulárnější činností malých dětí (4–9 let) na internetu, je hraní her pro jednoho hráče.  U starších dětí (10–14 let) jsou aktivity na internetu mnohem rozsáhlejší. Nejčastější z hlediska denní frekvence je komunikace s kamarády prostřednictvím instant messagingu (ICQ, AOL apod.) spolu se surfováním na internetu.

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení