Jen 5,5 % domácností na Plzeňsku je pár týdnů před vypnutím analogu ohrožena ztrátou televizního příjmu

24.9.2009

Několik týdnů před plánovaným úplným vypnutím analogového terestrického vysílání na Plzeňsku agentura Mediaresearch ve spolupráci se společností STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací monitoruje zajištěnost příjmu televizního signálu domácnostmi žijícími v tomto regionu, jejich informovanost a jejich očekávání spojená s tímto krokem. První fáze, ze které přinášíme výsledky, proběhla metodou osobně provedených rozhovorů na reprezentativním vzorku 517 domácností (žijících na území Plzeň město, Plzeň sever, Rokycany, Domažlice, Tachov, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov). Nyní probíhá sběr druhé fáze výzkumu, kdy budou opětovně kontaktovány domácnosti, u kterých byla při prvním dotazování přímo zjištěna či na základě jejich odpovědí předpokládána jejich nepřipravenost na vypnutí analogového vysílání.

Z 1. Fáze průzkumu, která probíhala v období 17. 8.–14. 9. 2009, vyplývá, že v období dotazování bylo na území Plzeňska 5,5 % domácností, které byly odkázané pouze na příjem z analogových terestrických vysílačů, jejichž vypnutí se připravuje na konec září. Nicméně domácností, které přijímají pouze analogové terestrické vysílání, je o trochu více (7,4 %), takže stále zbývá malé procento domácností, kterým možnost zachování analogového příjmu zůstane i po tomto termínu (necelá 2 %). Z opačného pohledu se dá říci, že o televizní příjem po vypnutí analogových pozemních vysílačů nepřijde 94,5 % domácností, protože mají již zajištěn na některém svém domácím televizoru alespoň jeden z ostatních druhů televizního příjmu, než je analogový terestrický z vypínaných vysílačů (DVB-T, satelit, kabel, IPTV, ATV z jiného vysílače). Lze předpokládat, že finální připravenost domácností v oblasti vypínání analogového signálu k 30. 9. 2009 bude ještě o něco vyšší, jelikož některé domácnosti svoji situaci se zajištěním příjmu TV od doby provedení výzkumu pravděpodobně vyřešily, či vyřeší. Odhad těchto hodnot bude znám po provedení druhé fáze výzkumu, která proběhne v období 24. 9.–28. 9. 2009.

 

Graf 1: Příjem pozemního analogového vysílání a zároveň žádného jiného typu v domácnostech na Plzeňsku

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 8-9/2009 – 1. fáze

Jaké druhy televizního signálu přijímají zkoumané domácnosti je zobrazeno na grafu níže. Například příjem pozemního digitálního vysílání deklarovalo 45 % domácností z Plzeňska. Mezi jednotlivými používanými typy televizního příjmu existují překryvy a to zejména kombinace pozemního vysílání s jinými způsoby, kde z výzkumu na Plzeňsku vyplynulo, že vedle terestrického příjmu (analogového a/nebo digitálního) má alespoň jeden další druh televizního příjmu (satelit/kabel/IP TV) na některém svém  televizoru 12,3 % domácností.

 

Graf 2: Způsoby příjmu televizního signálu v domácnostech Plzeňského regionu

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 8-9/2009 – 1. fáze

Bezmála 67 % zkoumané populace spontánně uvedlo, že zaznamenalo chystané změny v televizním vysílání v jejich regionu, přičemž zhruba 37 % z nich uvedlo konkrétně, že chystanou změnou je vypnutí analogového vysílání na konci září. Výzkum opět potvrdil, že hlavním zdrojem informací o vypínání analogového vysílání v regionech zůstává televize (pro 62 % domácností).

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení