Jak reagovaly domácnosti na Českobudějovicku a Trutnovsku na změny v televizním vysílání

20.10.2009

V rámci přechodu na digitální terestrické vysílání v ČR proběhly v srpnu a září 2009 další změny na Českobudějovicku (zapnutí digitální vysílací sítě 2 a 3 na vysílači Kleť) a Trutnovsku (vypnutí analogového vysílání ČT2 a zapnutí digitální vysílací sítě 1 na vysílači Černá hora). Reakci domácností v těchto regionech na změny ve vysílání zachytila další vlna Monitoringu přechodu na digitální vysílání, který realizuje společnost MEDIARESEARCH ve spolupráci se společností STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací.

Další vlna Monitoringu přechodu na digitální vysílání, která probíhala 7. 9. 2009 ‑ 29. 9. 2009, zaznamenala situaci a reakci tamních televizních domácností na zapnutí digitální vysílací sítě 2 (Nova, Prima, Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool) a sítě 3 (Z1, Public TV) na Českobudějovicku (okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prachatice) a dále na vypnutí analogového vysílání ČT2 nahrazeného digitální vysílací sítí 1 (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4) na vysílači Černá hora na Trutnovsku (okresy: Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov).

 

Situace na Trutnovsku

Dle výsledků výzkumu zatím mezi domácnostmi na Trutnovsku stále převažuje pozemní analogové vysílání (56 %) nad digitálním (22 %). Situace se liší však podle oblastí – ty okresy, které mají pokrytí analogové ČT2 z vysílače Pardubice – Krásné (Chrudim, Pardubice a Hradec Králové) a tudíž je změny zatím výrazně nezasáhly, jsou méně informované i méně vybavené zařízením pro digitální příjem než ostatní. Trutnovský region se navíc zapínání dalších digitálních vysílacích sítí dočká dle technického plánu až v roce 2010, proto budou domácnosti pravděpodobně změny ve svém příjmu teprve provádět. Celkově v tomto regionu pozemní televizní vysílání přijímá 69 % domácností. Druhou nejrozšířenější možností příjmu je satelit, který v průzkumu na Trutnovsku uvedly téměř dvě pětiny domácností (39 %) a převážná většina domácností jej přijímá digitálně (36 %). Přípojka kabelového operátora je v domácnostech trutnovského regionu rozšířená podstatně méně (15 %) a také u kabelových přípojek převažuje v domácnostech digitální příjem (9 %). Využití televizního příjmu přes IPTV dosahuje na Trutnovsku 3% úrovně.

 

Graf 1: Způsoby příjmu televizního vysílání

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 9/2009, n=509 (Trutnovsko), n=522 (Českobudějovicko).

Pozn.: Uvedené výsledky ukazují možnosti příjmu na všech televizorech v domácnosti, přičemž na jednom televizoru může být také uvedena možnost příjmu televizního signálu různými způsoby.

 

Situace na Českobudějovicku

Tab 1: Možnosti digitálního příjmu TV vysílání

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 10/2008 – Českobudějovicko n=291; 9/2009 –  Českobudějovicko n=403, Trutnovsko n=311

Pozn.: Šetření na Českobudějovicku 10/2008 proběhlo ve stejných regionech jako v 09/2009.

Na Českobudějovicku došlo k vypnutí analogového terestrického vysílání ČT2 již v roce 2008. Situaci v domácnostech ohledně jejich možností příjmu televizního signálu bezprostředně po této změně mapovala vlna monitoringu, která zde proběhla v říjnu 2008. Jaké bylo rozložení digitálního příjmu v tomto období, uvádíme pro srovnání v tabulce výše. Tehdy digitální televizní signál obecně v tomto regionu přijímalo o 23 % domácností méně, než tomu je nyní (79 %). Z hlediska druhu přijímaného digitálního signálu pak došlo k nárůstu digitálního pozemního vysílání (DVB-T) o 12 a u satelitního (DVB-S) o 8 procentních bodů.

Nyní je v tomto regionu již digitální pozemní způsob příjmu (41 %) rozšířenější než analogový (37 %). Terestricky zde televizní vysílání přijímá celkem 63 % domácností. Podobně jako na Trutnovsku převažuje v českobudějovickém regionu satelitní způsob příjmu TV vysílání nad kabelovým, rozdíl je však menší. Prostřednictvím satelitu přijímá televizní vysílání na Českobudějovicku 36 % domácností (33 % digitálně – DVB‑S). Kabelovou přípojku využívá 18 % domácností (12 % digitálně – DVB‑C) a internetovou televizi IPTV 3 % domácností.

 

Jak se změnily možnosti příjmu TV stanic na Českobudějovicku a Trutnovsku?

Pokrytí příjmu televizních stanic ČT1, Nova a Prima je v těchto regionech téměř stoprocentní. Stanici ČT2 přijímá na Českobudějovicku 94 % domácností. Na Trutnovsku ji i po vypnutí analogového signálu na vysílači Černá Hora přijímá 88 % domácností. Poměrně velké procento příjmu ČT2 v domácnostech je dáno pokrytím části oblastí na Trutnovsku z vysílače Pardubice ‑ Krásné. Z grafu níže je zřejmé, že stanice ČT24, ČT4, Nova Cinema, TV Barrandov a Prima Cool přijímá na Českobudějovicku v průměru o necelých 20 % domácností více než na Trutnovsku, což je do značné míry způsobeno vyšším vybavením českobudějovických domácností technikou pro příjem digitálního vysílání.

 

Graf 3: Deklarovaná možnost příjmu TV stanic

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 10/2008 – Českobudějovicko n=515; 9/2009 –  Českobudějovicko n=509, 9/2009 – Trutnovsko n=522

Pozn.: V šetření na Budějovicku 10/2008 nebyly stanice TV Barrandov a Prima Cool dotazovány, šetření probíhalo ve stejných regionech jako 09/2009.

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení