Podíl domácností se satelitním příjmem vzrostl

12.8.2010

S probíhající digitalizací v ČR pokračuje růst procenta domácností s příjmem digitálního pozemního vysílání. Satelitní příjem televizního vysílání v českých domácnostech vzrostl a dostal se na druhé místo před analogové televizní vysílání, jehož podíl stále klesá. Používání kabelového a IPTV příjmu i nadále stagnuje.  

Kontinuální výzkum ukazuje, jak se nadále vlivem digitalizace snižuje podíl domácností, které přijímají analogové pozemní televizní vysílání (ATV). V porovnání s více než dvěma pětinami (41,1 %) domácností, které uvádí jako typ příjmu digitální pozemní vysílání (DVB-T), může pozemní analogové vysílání přijímat již jen čtvrtina domácností (25,1 %). Pochopitelně klesá také procento domácností, které jsou na pozemním analogovém vysílání závislé. Podíl domácností přijímajících pouze analogové televizní vysílání z terestrických vysílačů klesl mezi I. a II. kvartálu  o 3 procentní body na 15% českých televizních domácností.

 

Graf 1: Deklarované typy příjmu televizního vysílání

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, Kontinuální výzkum 2007 – 2010, TV domácnosti

Po téměř roční stagnaci, kdy se dle výsledků Kontinuálního výzkumu podíl domácností přijímajících televizní vysílání přes satelit neměnil, došlo v druhém kvartále letošního roku k dalšímu nárůstu. Podle výsledků z období duben – červen 2010 v České republice přijímá televizní signál ze satelitu již 28,9% televizních domácností. Na nárůst mohou mít vliv kromě probíhající digitalizace také zesílené propagační aktivity a reklama poskytovatelů satelitního vysílání v prvním pololetí roku 2010.

Podíl domácností s kabelovým či IPTV příjmem se výrazně nemění a přes mírné kolísání v čase si udržuje přibližně čtvrtinový podíl (24,3 %).

Nejčastějším způsobem příjmu pozemního digitálního vysílání televize (DVB-T) v českých domácnostech je set-top-box. Pro příjem DVB-T používá set-top-box  více než čtvrtina televizních domácností (26,6 %). Menší část domácností uvádí, že pro příjem DVB-T používá televizor se zabudovaným digitálním tunerem (14,4 %). Příčinou nižšího procenta jsou pochopitelně vyšší pořizovací náklady. Pouze nepatrná část domácností ve výzkumu uvádí příjem DVB-T prostřednictvím DVD přehrávače s digitálním tunerem (1,1 %).

 

Graf 2: Způsob příjmu pozemního digitálního vysílání (DVB-T)

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, Kontinuální výzkum 2007 – 2010, TV domácnosti

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení