Po digitalizaci na Českobudějovicku převládá příjem televizního signálu přes DVB-T

17.8.2010

Červen 2010 na Českobudějovicku byl ve znamení úplného vypínání analogového vysílání televize. Poté, co bylo v září 2009 vypnuto analogové vysílání ČT2 a zapnuty digitální vysílací sítě 2 a 3, došlo k 30. 6. 2010 k vypnutí analogového vysílání ČT1, Nova a Prima. Nejvíce domácností na Českobudějovicku přijímá televizi přes DVB-T, druhým nejpoužívanějším způsobem je příjem ze satelitu. Reakci domácností na završení procesu digitalizace na Českobudějovicku zachycuje 3. vlna Monitoringu přechodu na digitální vysílání v tomto regionu. 

Vývoj situace v oblasti televizního příjmu na Českobudějovicku podává srovnání aktuálních výsledků Monitoringu přechodu na digitální vysílání v tomto regionu s předchozími vlnami. První vlna byla realizována po vypnutí analogového vysílání ČT2 a zapnutí digitální sítě 1 (říjen 2010), druhá vlna monitorovala situaci po zapnutí ostatních digitálních vysílacích sítí (září 2009). Třetí vlna Monitoringu, která probíhala 7. 7. 2009 ‑ 24. 7. 2009, zaznamenala situaci a reakci místních televizních domácností na vypnutí analogového vysílání stanic ČT1, Nova, Prima (a částečně ještě ČT2) na Českobudějovicku (okresy dotazování výzkumu: České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prachatice).

V průběhu procesu digitalizace zaznamenal největší nárůst digitální pozemní způsob příjmu (DVB-T), jehož podíl je dle poslední vlny výzkumu na 55 %. Téměř dvě pětiny televizních domácností (39 %) uvádí satelitní způsob příjmu TV vysílání, které je až na výjimky digitální. Podíl domácností přijímajících televizní signál kabelem nebo přes IPTV se v čase nemění a udržuje se na 21 %. Vlivem přechodu na digitální vysílání pochopitelně výrazně kleslo procento domácností, které udávají analog (dnes dostupný v oblasti již jen z lokálních vysílačů malého výkonu, či eventuelní přesahy z oblasti Jihlava) jako jeden z možných způsobů příjmu televizního signálu. Pozemní analogové vysílání jako jediné aktuálně přijímá pouze 1 % televizních domácností na Českobudějovicku.

 

Graf 1: Způsoby příjmu televizního vysílání

 

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání, n=515 (10/2008), n=509 (09/2009), n=515 (07/2010).

Pozn.: Uvedené výsledky ukazují informaci o příjmu daného typu v domácnosti alespoň na jednom televizoru v domácnosti. Jedna domácnost může přijímat televizní vysílání více způsoby.

Jak ukazuje následující tabulka aktuálního stavu používaných technologií příjmu televizního signálu v oblasti Českobudějovicka v detailním rozčlenění, relativně významné procento televizních domácností používá více typů příjmu. Jednoznačně nejčastější kombinací příjmu televizního signálu je DVB-T se satelitem, které uvádí 12,4 % televizních domácností. Okrajově se objevují i kombinace DVB-T s kabelem či IPTV., největší poklesy zastoupení v domácnostech zaznamenaly pochopitelně kombinace analogu s různými typy příjmu v důsledku vypínání analogového televizního vysílání v oblasti.

 

Tab. 1: Možnosti kombinovaného příjmu TV vysílání

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání Českobudějovicko 07/2010, (Televizní domácnosti n = 515)

Dopady změn způsobených digitalizací jsou v domácnostech vnímány spíše pozitivně (od roku 2008 nárůst o 10 procentních bodů na 48 %) než spíše negativně (15 %). Nejvíce lidé oceňují širší nabídku televizních programů, vyšší kvalitu obrazu a lepší signál. Nepříznivě domácnosti vnímají především finanční náklady spojené se zakoupením televizní techniky, v některých případech výpadky programů a technické problémy se zapojením zařízení či výběrem správného zařízení.

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení