Dětské pokojíčky – prostředí pro mediální rozvoj

20.12.2011

V rámci změn ve vztahu rodičů k dětem od autoritativnějšího přístupu směrem k přístupu rovnému dochází k růstu privátní sféry dětí – už devět z deseti dětí má svůj vlastní anebo se sourozencem sdílený pokojíček. Děti zde tráví spoustu času, vybavení dětských pokojíčků se postupně modernizuje – roste zejména mediální vybavenost – a to všechno má vliv i na způsob konzumace médií.

Jedním z rysů individualizace v užívání volného času a v konzumaci médií je rozmach dětských pokojíčků – svůj vlastní anebo se sourozencem sdílený pokojíček má dnes už téměř každé dítě (92 %) ve věku 4-14 let. Z Výzkumu životního stylu dětí (LSS Děti), který pro Asociaci televizních organizací realizovala společnost MEDIARESEARCH na vzorku 730 dětí, navíc vyplývá, že narůstajícím trendem se stává vlastní pokojíček pro každé dítě.

 

Graf  1: Dětské pokojíčky dle věku dětí a počtu sourozenců

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH

Z hlediska mediální vybavenosti dětských pokojíčků patří k těm nejčastěji zmiňovaným zařízením mobilní telefon, CD přehrávač, televizor a rádio. Vlastní je zhruba polovina dětí. V dětských pokojíčcích si čím dál častěji nachází své místo i video nebo DVD přehrávače. Naopak walkman a discman se v konkurenci modernějších zařízení z pokojíčků pomalu vytrácí. Knihovnu má ve svém pokojíčku umístěno 83% dětí, a to většinou už od útlého věku.

Pokojíčky chlapců jsou, co se týče médií, o něco lépe vybaveny než pokojíčky dívek. Chlapci oproti dívkám vlastní zejména více DVD a videopřehrávačů, počítačů s připojením na internet a herních konzolí. Celkově vybavenější jsou starší děti, a to hlavně zařízeními pro svou individuální potřebu, tj. MP3, MP4 přehrávači, iPODy a mobilními telefony.

 

Graf 2: Mediální vybavenost pokojíčků podle věku dětí

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH

Z výzkumu LSS Děti mimo jiné vyplývá, že jeden z nejoblíbenějších způsobů trávení volného času představuje u dětí sledování televize. V současnosti tráví děti před televizními obrazovkami v průměru více než hodinu a tři čtvrtě denně. Více než polovina dětí, které mají možnost sledovat televizi, DVD nebo video ve svém pokojíčku, tuto možnost využívá velmi často (denně nebo téměř denně) – to koresponduje se zjištěním, že většina dětí sleduje televizi nejčastěji sama nebo ve společnosti sourozenců. I letošní data z výzkumu LSS Děti potvrzují, že snaha rodičů kontrolovat čas svých dětí strávený s médii i nadále roste.

 

O výzkumu LSS Děti:

Výzkum životního stylu (LSS = LifeStyle Survey) je kvantitativní výzkum v oblasti mediálního chování, činností a aktivit volného času, hodnotových postojů a spotřebního chování televizních diváků, který je součástí projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR pomocí TV metrů. Pro Asociaci televizních organizací jej exkluzivně provádí společnost MEDIARESEARCH od roku 2002. Na základě dohody s ATO byl výzkum LSS od roku 2008 doplněn o dětskou televizní populaci ve věku 4 – 14 let (LSS Děti).

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení