Peoplemetrům v Česku je už 15 let

1.6.2012

Dne 2. června 2012 to bude patnáct let, co poštovní kurýr přivezl českým televizím počítačové diskety s prvními peoplemetrovými daty. Ve světle dnešních technologií je to poněkud komická představa, ale tehdy to byla doslova revoluce, která  nastartovala novou etapu v měření sledovanosti televizního vysílání.

Český trh nebyl bez dat ani před zahájením elektronického měření. Tradice deníčkového výzkumu v České (tehdy Československé) televizi sahá do sedmdesátých let minulého století. Kromě sledovanosti se zabýval i diváckou spokojeností, umožňoval předpovídat budoucí úspěšnost pořadů a zejména životnost jejich obliby.  Výzkum běží i dnes a je unikátním zdrojem informací o proměnách vkusu českého diváka.

Před vstupem peoplemetrů na trh existovaly tři hlavní výzkumy nabízející informace o sledovanosti televize:  multimediální Mediaprojekt, dále výzkum Střediska analýz programu a auditoria ČT (SAPA) a výzkum agentury DEMA.  Čísla se pochopitelně vzájemně lišila, někdy dost podstatně. O výzkumu tzv.  jedné měny  si mohli programoví pracovníci a mediální plánovači nechat jen zdát. Jednotnou měnu přineslo až zavedení nové měřící technologie pod názvem peoplemetry, později  též TV metry. Samozřejmě, že elektronická data přichystala trhu mnohá překvapení. Peoplemetry jsou neúprosné a neumožňují stylizovat se do pozice kulturnějšího diváka, který se nikdy nepodívá na lehčí žánr či erotiku.

Zadavatelem výzkumu elektronického měření televizní sledovanosti a majitelem dat byla Asociace televizních organizací (ATO), založená 1. března 1997 třemi členy: Českou televizí, ČNTS Nova a TV Premiérou. Tyto stanice se také staly prvními odběrateli peoplemetrových dat. Asociace komunikačních agentur  (AKA) vstoupila do ATO dne 8. srpna 2001.  Po jejím vstupu tak ATO získalo podobu organizace JIC (Joint Industry Committee), kde jsou kromě provozovatelů vysílání přítomni i zástupci trhu. JIC nabízí ideální poměr kvality a ceny, největší spolehlivost dat, záruku kontrol a prosazování nejmodernějších vývojových trendů.  Nyní jsou hlavními členy ATO Česká televize, CET 21, FTV Prima a AKA.

Historicky prvním realizátorem jednotného měření elektronické sledovanosti televizního vysílání (single currency) u nás byla společnost Taylor Nelson AGB Media Facts (nyní Taylor Nelson Sofres Media nebo Kantar Media), která podepsala smlouvu ještě s předchůdcem ATO, Sdružením komunikačních a mediálních organizací (SKMO), z nějž se ATO následně vyčlenilo. V období 1997 až 2002 byla dodávána  uživatelům minutová data, výzkumný panel měl 660 domácností. V druhém projektu na léta 2002-2007 tato společnost svoji pozici realizátora již neobhájila a  ve výběrovém řízení zvítězila tehdy poprvé výzkumná agentura MEDIARESEARCH. Ta navýšila počet domácností v panelu na 1333 a data měřila v sekundových intervalech. Zrychlila se dodávka dat, od roku 2007 jsou data dodávána každý den, včetně nedělí. Výzkum byl realizován ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK, společností Elvia a softwarovou společností Lerach. Součástí projektu se stal výzkum životního stylu, spotřebního a mediálního chování LSS. V roce 2008 byl doplněn výzkumem životního stylu dětí (LSS děti). „Výzkum životního stylu se ukázal být zajímavým zpestřením dat o sledovanosti a pravidelně přináší informace o české dospělé a dětské populaci,“ podotýká Vlasta Roškotová, jednatelka ATO.

Realizátorem třetího projektu na léta 2007-2012 se stala opět společnost MEDIARESEARCH se stejnými subdodavateli. V tomto projektu, který stále ještě běží, došlo k dalšímu navýšení velikosti panelu na 1833 domácností. Zvětšení vzorku přineslo větší přesnost pro analýzy sledovanosti menších cílových skupin a televizních stanic s neceloplošnou penetrací. Došlo k obměně měřící technologie. Proběhl pilotní projekt mobilních osobních měřících zařízení pro rozhlas i televizi ReMark. V jiném pilotním projektu došlo k odzkoušení měření živé i odložené sledovanosti (TimeShift) na počítačích.

V roce 2011 organizovala ATO výběrové řízení na nového realizátora měření pro období 2013-2017. Tendr probíhal poprvé formou veřejné zakázky a zvítězila v něm znovu společnost MEDIARESEARCH. Budoucí projekt elektronického měření slibuje četná vylepšení, zejména online přístup k datům téměř v reálném čase, měření živé i odložené sledovanosti TV vysílání v televizorech i počítačích v domácnosti, a to bez ohledu na způsob distribuce signálu, obnovu měřících zařízení a postupný přechod na audiomatchingovou technologii. Odložená sledovanost bude měřena se sedmidenní historií. „Denní data sledovanosti budou tedy následující den ráno obsahovat finální data živé sledovanosti pořadů a zároveň odloženou sledovanost odvysílaných pořadů, která byla odsledována ve stejný den,“ upřesnila Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva MEDIARESEARCH. Finální data odložené sledovanosti pořadů budou k dispozici 7 dní od reálného data jejich odvysílání.

Při rekapitulaci historie peoplemetrového projektu nelze nevzpomenout jméno zesnulé PhDr. Evy Ličkové, socioložky, která nejdříve v České televizi a posléze v televizi Nova významně přispěla, za velké podpory zahraničních kolegů z GEAR (Group of European Audioresearchers), k zavedení peoplemetrového měření v České republice.  Zemřela
17. května 1997, přesně rok po podepsání prvního kontraktu.

 

Historie měření televizní sledovanosti v ČR

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení