Televizní pořady vybíráme stále častěji přepínáním

5.6.2012

„Pořady přepínám a hledám, co mě zaujme,“ tak vybírá český televizní divák, na co se bude zrovna dívat. Podle přehledu pořadů v médiích se o sledovaném programu rozhoduje 60 % dotázaných.  Zatímco starším generacím vyhovují tištěné deníky a magazíny, mladší si informace raději vyhledají na internetu.

To, že sledovanost televize v České republice neklesá a že televize stále patří v populaci k nejčastějším a nejoblíbenějším způsobům trávení volného času, asi nikoho nepřekvapí. Co se ale mění, je způsob, jakým si pořady, na které se chceme dívat, vybíráme. Podle Výzkumu životního stylu, který pro Asociaci televizních organizací zajišťuje MEDIARESEARCH, čím dál častěji televizní diváci vybírají pořady tak, že prostě přepínají kanály a hledají, co je zaujme (67 % respondentů), o něco méně pak vyhledávají přehledy televizních pořadů v médiích (60 %).

 

Graf  1: Způsob výběru pořadů

 

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH

Deníky nebo časopisy si kvůli získání informací o tom, co budou v televizi dávat, prolistuje stále nižší počet dotázaných. Naopak internet v tomto hledisku nabírá na obrátkách, a to hlavně u mladé generace (15-34 let). Vyhledávání v přehledech pořadů v denících nebo časopisech je pak doménou lidí nad pětapadesát let. Zajímavým trendem českých domácností je i narůstající individualismus před TV obrazovkou – za poslední čtyři roky poklesla hodnota výběru pořadů podle toho, co sledují ostatní členové domácnosti, o 5 %.

 

Graf  2: Výběr TV pořadů podle přehledů v médiích

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH

Výzkum životního stylu (LSS = Life Style Survey) je exkluzivní kvantitativní výzkum kontinuálně realizovaný na panelu TV metrových domácností. Jedná se o rozsáhlý průzkum zaměřený především na televizní a mediální chování, ale i na životně stylový a spotřební obraz společnosti ČR.

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení