ATO: Peoplemetry obstály v kontrole kvality

26.2.2014

Diváci s peoplemetry dodržují pravidla obsluhy tohoto měřicího zařízení. Výsledná shoda 95-98 % v základních parametrech tzv. Koincidenční studie, kterou pro Asociaci televizních organizací zpracoval realizátor českého peoplemetrového projektu, potvrdila objektivitu televizního měření.

peoplemetr-sim-ear

Podle výsledků Koincidenční studie, která se zaměřovala na dodržování pravidel obsluhy peoplemetru ze strany jednotlivých členů domácností, jsou čeští diváci s peoplemetrem poctiví a řídí se pravidly pro přihlašování a odhlašování od měřicího zařízení. „Studie společnosti MEDIARESEARCH sledovala několik různých ukazatelů, z nichž v těch základních byla potvrzena míra shody 95-98 % mezi skutečným stavem v panelové domácnosti a výstupy o diváckém chování z peoplemetrového projektu,“ uvedla jednatelka Asociace televizních organizací Vlasta Roškotová. Výsledná shoda je v porovnání s ukazateli v jiných evropských zemích nadprůměrná. Kontrola probíhala podle zadání Asociace televizních organizací formou telefonického dotazování domácností v době, kdy měly zapnutou televizi. Šetření bylo realizováno na vzorku 500 panelových domácností vybraných reprezentativně z hlediska všech základních sociodemografických charakteristik.

Koincidenční studie je standardním kontrolním mechanismem, který zjištěnou hodnotou shody ukazuje míru kvality spolupráce měřených domácností. V obsluze peoplemetru jsou domácnosti vyškoleny ihned při vstupu do projektu a následně jsou po celou dobu své přítomnosti v panelu průběžně proškolovány zaměstnanci z oddělení správy panelu. Zařazení domácnosti do ostrých dat také předchází testovací období, po které si jednotliví členové domácnosti na život s peoplemetrem zvykají.

http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/peoplemetry-obstaly-v-kontrole-kvality