TZ České peoplemetry jsou součástí sbírek Národního technického muzea v Praze

1.6.2016

Každoročně začátkem června si Asociace televizních organizací a výzkumná agentura Nielsen Admosphere připomínají zahájení prvního peoplemetrového měření v České republice. Stalo se dobrou tradicí, že oslava Dne peoplemetrů je spojována s osvětou a nejrůznějšími akcemi na podporu mediální gramotnosti. U příležitosti letošního 19. výročí budou sbírky Národního technického muzea v Praze (NTM, www.ntm.cz) obohaceny o technologii využívanou k měření televizní sledovanosti od roku 2002.

„Rychlost technického vývoje se rok od roku zvyšuje a může se snadno stát, že časem zapomeneme, jak dříve peoplemetr vypadal. Nechceme, aby historici tápali, rozhodli jsme se jim jejich práci ulehčit,“ uvedla jednatelka Asociace televizních organizací Vlasta Roškotová.

Do sbírek Národního technického muzea tak přibyly tři vývojové generace českých peoplemetrů. První sada tzv. TV metrů byla používána v Projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání (PEM) v letech 2002-2007. V této době se poprvé stala realizátorem výzkumu společnost MEDIARESEARCH, a.s. (nyní Nielsen Admosphere, a.s.).  Následovaly další dva pětileté projekty s postupně se zvyšující technologickou úrovní měřících zařízení.  Nejnovější TV metry pracují na bázi audiomatchingu a prvním přístrojům se už příliš nepodobají.

„Jsem rád, že v rámci pravidelného připomenutí Dne peoplemetrů 2. června věnujeme energii ke kultivaci našeho oboru a vzdělávání, činnostem, na které nebývá v ostatních obdobích roku tolik času,“ komentoval 19. výročí peoplemetrového projektu v České republice Michal Jordan, místopředseda představenstva Nielsen Admosphere.

Tři vývojové generace českých peoplemetrů umístěné v depozitáři Národního technického muzea v Praze:

TVM-1TV metr 1
používaný v projektu PEM II probíhajícím v letech 2002-2007
založený na principu zachycování dat přes frekvenci analogové televize a teletextové a VPS kódy v TV signálu.

 

TVM-2TV metr 2
používaný v projektu PEM III probíhajícím v letech 2008-2012
založený na principu identifikace sledovaných stanic pomocí frekvence analogové televize, servisních identifikátorů (SID) digitálního vysílání, teletextových a VPS kódů v TV vysílání a v případech IPTV televizního vysílání pak s pomocí jednoznačné IP identifikace stanice.

 

SimEarTV metr SimEar
používaný v projektu PEM IV probíhajícím v letech 2013-2017
založený na technologii audiomatchingu (porovnávání zvukových otisků z měřených televizorů se sadou referenčních zvuků měřených TV stanic).

Spolupráci s muzejním prostředím si Asociace televizních organizací a realizátor projektu vyzkoušeli už v minulosti – na přelomu let 2005 a 2006 byl peoplemetr poprvé vystaven v Národním muzeu v rámci výstavy Zlaté časy médií.

Odborníci z Nielsen Admosphere pravidelně přednášejí o peoplemetrovém měření a dalších mediálních výzkumech v ČR na Vysoké škole ekonomické v Praze a v Jindřichově Hradci, jakož i  na  Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva. O technické stránce měření přednášeli rovněž studentům Matematicko-fyzikální fakulty UK.

V roce 2012 společně s Asociací televizních organizací spustila společnost Nielsen Admosphere informativní webovou stránku pro širokou veřejnost www.peoplemetry.cz, kde lze nalézt informace o měření sledovanosti podávané čtivou a zábavnou formou.

 

Zpět do archivu

Tisková zpráva ke stažení