TZ ATO: Změna v měření televizní sledovanosti

1.8.2017

Od 1. září 2017 budou oficiální data sledovanosti televize zahrnovat i odloženou sledovanost měřenou za období třech dnů po odvysílání konkrétního pořadu. Toto rozšíření oficiální televizní měny se týká všech veřejných datových výstupů.

Odložená sledovanost je v rámci českého projektu měřena od roku 2013. První dílčí změna proběhla již v roce 2016, kdy byla do výstupních dat zahrnuta sledovanost realizovaná ve stejný televizní den (od 6:00 do 6:00), ve kterém byl pořad vysílán živě.

Oficiální televizní měna bude od 1. září definována jako součet TV živé a odložené sledovanosti z nultého až třetího dne (Živě + TS0–3). Vedle dat živé sledovanosti bude tedy obsahovat i data odloženého odsledování za první tři dny po odvysílání pořadu, a to vše nezávisle na způsobu sledování, ať už diváci použijí funkci timeshift na televizorech se set-top-boxy/s pevným diskem, ruční nahrání pořadu, nebo využijí TV archivy poskytované distributorem TV signálu či prostřednictvím technologie HbbTV.

Jedním z důsledků rozšíření oficiální měny je fakt, že oficiální (finální) data o sledovanosti (dle definice nové oficiální měny) budou oproti aktuálnímu stavu k dispozici s třídenním zpožděním.

Informace o odložené sledovanosti, a to až 7 dní po živém vysílání pořadu, měří peoplemetrový projekt ATO už od ledna 2013. Data odložené sledovanosti za nultý den se zahrnují do oficiální měny už od 1. února 2016 (v odborné terminologii bývají označovány jako TS0, či též VOSDAL = Viewed On the Same Day As Live). Zahrnutí odložené sledovanosti do oficiální televizní měny je v současnosti běžnou praxí peoplemetrových projektů v Evropě.

V poměru k živé televizní sledovanosti představuje v poslední době odložená televizní sledovanost přibližně 3 % (což je kolem 6,5 minut denně), přičemž toto procento postupně mírně roste. U některých premiérových televizních projektů, zvlášť u těch, které jsou cíleny na mladší divácké skupiny, je procento odložené sledovanosti významnější. Odložená sledovanost nultého dne představuje cca 60 %, odložená sledovanost prvního až třetího dne tvoří dalších cca 30 % a zbývajících 10 % odložené sledovanosti vzniká čtvrtý až sedmý den po odvysílání. Nová oficiální měna tedy zahrne cca 90 % z celkově měřené odložené sledovanosti.