O Projektu elektronického měření sledovanosti

Smyslem výzkumu elektronického měření sledovanosti je získávat podrobná, spolehlivá a jednotná data o sledovanosti televize. Uživateli dat jsou především jednotlivé televizní stanice, mediální a reklamní agentury, zadavatelé reklamy a auditoři.

 

Charakteristiky PEM (2018-2022)

 • Měření probíhá na reprezentativním vzorku 1 900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4 450 jednotlivcům. Domácnosti, které se účastní měření, mají před zadavateli a uživateli dat zaručenou anonymitu.
 • Sledovanost je měřena za všechny osoby starší 4 let, a to na všech televizorech v domácnosti.
 • Denně jsou garantována data z minimálně 1 700 domácností.
 • Panel domácností byl sestaven na základě rozsáhlého Zaváděcího výzkumu v roce 2017, jehož cílem bylo stanovit základní charakteristiky související se sledováním televize.
 • Panel domácností je pravidelně obměňován a doplňován. Ročně dochází k 25% obnově panelu.
 • Struktura panelu se pravidelně kontroluje a upravuje tak, aby vzorek domácností odpovídal socio-demografickému profilu domácností a jednotlivců v ČR podle aktuálních dat ČSÚ.
 • Složení panelu se průběžně kontroluje i s ohledem na případné změny v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize v České republice.
 • Chování členů panelu kontroluje Nielsen Admosphere denně.
 • K mapování změn v charakteristikách českého televizního trhu slouží tzv. Kontinuální výzkum, probíhající ročně na reprezentativním vzorku nejméně 12 000 domácností, a to ve čtyřech kvartálních vlnách.
 • Kontinuální výzkum zjišťuje například televizní chování českých domácností, vybavenost televizní technikou, možnosti příjmu televizních stanic apod.
 • Sledování televizního vysílání na televizorech (PEM TV) se v domácnostech měří elektronicky pomocí TV metrového systému. Měřicí technologií je tzv. audiomatching, tedy porovnávání zvukových otisků z měřených televizorů se sadou referenčních zvuků měřených TV stanic. Měření je nezávislé na způsobu šíření TV signálu stanic (DVB-T, satelit, kabel, IPTV, internet).
 • TV metr v průběhu dne průběžně zasílá data prostřednictvím datových přenosů mobilního operátora do zpracovatelského centra.
 • Od roku 2013 je v projektu měřena i tzv. odložená sledovanost pořadů, tedy odsledování pořadu později, než byl živě vysílán v TV, a to v horizontu 7 následujících dní. K němu může docházet např. na televizorech s pevným diskem či jiným připojeným zařízením umožňující nahrávání a přehrávání TV vysílání, dále pomocí tzv. smart TV apod.
 • Pro digitální část projektu (PEM D) je použita technologie typu „site-centric“, která pracuje na principu měřicích scriptů (Nielsen SDK) implementovaných přímo do přehrávačů na internetových stránkách, v HbbTV a mobilních aplikacích zapojených médií.
 • Data naměřená v domácnostech panelu jsou každý den ráno ve společnosti Nielsen Admosphere kontrolována a spojována s informacemi o vysílaných pořadech (vysílací protokoly), které dodávají jednotlivé televize.
 • Zpracovaná denní data jsou k dispozici odběratelům ráno do 8:00 hodin (max. 2 hodiny po ukončení televizního dne, který trvá od 6:00 do 6:00 hodin), každý den včetně sobot, nedělí a všech státních svátků.
 • Dodávaná data obsahují informace o sledovanosti s přesností na sekundu, informace o pořadech, sociodemografické informace o domácnostech a jednotlivých divácích v nich.
 • Data digitální části měření (PEM D) jsou dodávána denně za předchozí den, a to nejpozději do 12:00. Nad rámec možnosti samostatné analýzy PEM D dat umožňuje modul Harmonizace dat PEM TV a PEM D analyzovat data z obou částí měření společně v jednom software.
 • Informace o respondentech jsou kontinuálně doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním chování z Výzkumu životního stylu (LSS).

Více na www.ato.cz/tv-vyzkum/informace-o-projektu


Historie měření sledovanosti

Historicky prvním realizátorem jednotného měření elektronické sledovanosti televizního vysílání u nás byla společnost Taylor Nelson AGB Media Facts (nyní Kantar Media), která podepsala smlouvu ještě s předchůdcem ATO, což bylo Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO), ze kterého se ATO následně vyčlenilo. V období 1997 až 2002 byla dodávána uživatelům minutová data. Výzkumný panel měl 660 domácností. V druhém projektu v letech 2002-2007 tato společnost svoji pozici realizátora již neobhájila a ve výběrovém řízení zvítězila tehdy poprvé výzkumná agentura MEDIARESEARCH. Ta navýšila počet domácností v panelu na 1333 a začala data měřit v sekundových intervalech. Zrychlila se dodávka dat, od roku 2007 jsou data dodávána každý den včetně nedělí. Součástí projektu se stal výzkum životního stylu, spotřebního a mediálního chování LSS. V roce 2008 byl doplněn výzkumem životního stylu dětí (LSS děti).

V letech 2007-2012 obhájila pozici realizátora společnost Mediaresearch a navýšila počet měřených domácností na 1 833. Tím se poměr velikosti vzorku vůči velikosti populace ještě zvýšil a předstihl tak řadu jiných panelů v západním světě.

V listopadu 2011 byla podepsána smlouva mezi Asociací televizních organizací a Mediaresearch, která se v červnu 2015 přejmenovala na Nielsen Admosphere, na realizaci v pořadí již čtvrtého peoplemetrového projektu pro období 2013-2017. Měřený vzorek v současnosti narostl na 1 850 domácností. Vedle živé sledovanosti se začala měřit i odložená sledovanost TV vysílání v televizorech i na počítačích v domácnosti. Uživatelé dat navíc dostali online přístup k datům téměř v reálném čase.

Na podzim roku 2016 se rozhodovalo o novém realizátorovi pátého projektu měření sledovanosti televize pro období 2018-2022. Stala se jím znovu společnost Nielsen Admosphere. Aktuální projekt přináší několik změn: zejména má nově dvě části. V televizní části projekt navazuje na ten předešlý, a nadále tak s sebou přináší vysokou kvalitu metodického zajištění a možností analýzy výstupních peoplemetrových dat. Dochází také k navýšení ročního vzorku Kontinuálního výzkumu z 9 tisíc dotazovaných domácností na 12 tisíc a mírného navýšení se dočkala také velikost samotného panelu domácností z 1850 na 1900. Novinkou je pak digitální rozšíření projektu, které představuje měření konzumace televizního obsahu šířeného pomocí internetu na digitální zařízení (PC, tablety, chytré telefony, Smart TV prostřednictvím HbbTV).

Přehled nejdůležitějších změn na www.ato.cz/co-je-to-ato/historie/historie-projektu.


O Asociaci televizních organizací

Asociace televizních organizací (ATO) je zájmové sdružení, které od roku 1997 zajišťuje realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření televizního vysílání v České republice metodou TV metrů – čili tzv. Projekt elektronického měření. Cílem ATO je rovněž chránit společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. ATO provádí i samoregulační činnost, v roce 2010 ji zařadila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání do Seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů.

Členy asociace jsou Česká televize, FTV Prima spol. s r.o., CET 21 spol. s r.o., Asociace mediálních agentur (ASMEA), mediální zastupitelství Atmedia Czech s.r.o. a Stanice O, a.s. Přidruženými členy ATO jsou společnost Barrandov Televizní studio, a.s. a Asociace producentů v audiovizi (APA) a obchodními partnery jsou společnosti Šlágr TV, spol. s r.o. a Regionální televize CZ, s.r.o.

Více informací o asociaci, měření sledovanosti či výsledcích najdete na www.ATO.cz, nebo zde na stránkách v sekci Kontakty či Ke stažení.


O Nielsen Admosphere (realizátor peoplemetrového projektu)

Společnost Nielsen Admosphere (www.nielsen-admosphere.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Zaměřuje se především na metodologicky a technologicky náročné projekty, jako je elektronické měření sledovanosti televize metodou TV metrů.  Pro elektronické měření médií vyvíjí vlastní technologie pod značkou SimMetry™. Věnuje se i monitoringu reklamy Ad Intel, marketingovému výzkumu (online průzkumy, CAWI, CATI průzkumy…) a analýze dat a nabízí komplexní servis spolehlivé výzkumné agentury se zázemím mezinárodní výzkumné společnosti Nielsen.

Součástí skupiny Nielsen Admosphere je i společnost Adwind Software, která vyvíjí software pro práci s daty z výzkumů sledovanosti a monitoringu reklamy.

Více informací o společnosti najdete na www.nielsen-admosphere.cz, nebo zde na stránkách v sekci Kontakty či Ke stažení.